Olağan Genel Kurul ToplantısınınYapılmasına İlişkin Yönetim Kurulunca Alınacak Karar Örneği:

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 29/10/2023 tarihinde, saat: 13:00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 12/11/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin mesaj yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ileDilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış